อัตราค่าเช่า

 

    เช่ารถพร้อมคนขับ

  เริ่มต้น 5,900/วัน (10ชม.) 

เงื่อนไขการให้บริการ

     1.ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง (จะเริ่มนับจากเวลาไหนของวันก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนของวันนั้นๆ)

     2.ค่าเช่า ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน ลูกค้าชำระหลังจบงาน ค่าใช้จ่ายตามจริง

     3.อัตราค่าล่วงเวลา 500 บาท/ต่อชั่วโมง

     4.กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มี อาหารและที่พัก ให้กับพนักงานขับรถ ทางบริษัทขอเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานขับรถอีก 700 บาทต่อคืน

     5.จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 6 ท่าน รวมคนขับ

     6.มัดจำค่าบริการรถเช่าล่วงหน้า 50% ของยอดเงินทั้งหมด และชำระเต็มจำนวนเมื่อรถถึงหน้างาน หรือหลังจบงานทันที

     7.การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน ทางบริษัทคืนเงินมัดจำ 50% แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 5 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

  เช่ารถขับเอง

  เริ่มต้น 6,900/วัน 

เงื่อนไขการให้บริการ

     1. เงินประกัน 50,000 (ได้รับคืนเมื่อคืนรถ)

     2. ส่งเอกสารในการเช่า รอการตอบกลับ แอดไลน์เพื่อส่งเอกสาร

     3. จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 5 ท่านเท่านั้น!


15 มีนาคม 2564

ผู้ชม 4829 ครั้ง

Engine by shopup.com